JU JITSU SHINSA ~ 柔術審査

2de Kyu – JU JITSU SHINSA

1ste Kyu – JU JITSU SHINSA

SHODAN – JU JITSU SHINSA

NIDAN – JU JITSU SHINSA

SANDAN – JU JITSU SHINSA

YONDAN – JU JITSU SHINSA

GODAN – JU JITSU SHINSA