JU JITSU SHINSA ~ 新柔術審査

 

 

 

2de Kyu – JU JITSU SHINSA

 

1ste Kyu – JU JITSU SHINSA

 

SHODAN – JU JITSU SHINSA

 

NIDAN – JU JITSU SHINSA

 

SANDAN – JU JITSU SHINSA

 

YONDAN – JU JITSU SHINSA

 

GODAN – JU JITSU SHINSA