JU JITSU SHINSA ~ 新柔術審査

6de Kyu – JU JITSU SHINSA

5de Kyu – JU JITSU SHINSA

 

4de Kyu – JU JITSU SHINSA

 

3de Kyu – JU JITSU SHINSA

 

2de Kyu – JU JITSU SHINSA

 

1ste Kyu – JU JITSU SHINSA

 

SHODAN – JU JITSU SHINSA

 

NIDAN – JU JITSU SHINSA

 

SANDAN – JU JITSU SHINSA

 

YONDAN – JU JITSU SHINSA

 

GODAN – JU JITSU SHINSA