AIKI JU JITSU SHINSA ~ 合気柔術審査

6de Kyu – AIKI JU JITSU SHINSA

5de Kyu – AIKI JU JITSU SHINSA

 

 

4de Kyu – AIKI JU JITSU SHINSA

 

3de Kyu – AIKI JU JITSU SHINSA

 

2de Kyu – AIKI JU JITSU SHINSA

 

1ste Kyu – AIKI JU JITSU SHINSA

 

SHODAN – AIKI JU JITSU SHINSA

 

NIDAN – AIKI JU JITSU SHINSA

 

SANDAN – AIKI JU JITSU SHINSA

 

YONDAN – AIKI JU JITSU SHINSA

 

GODAN – AIKI JU JITSU SHINSA